Przemysłowa produkcja brykietu drzewnego.

brykieciarka_3Brykiet drzewny, to obok peletu drzewnego, na chwilę obecną jeden z lepszych i bardziej ekologicznych materiałów opałowych, jakie możemy zastosować do ogrzewania naszych domów i mieszkań w sezonie zimowym. Jest to materiał tym bardziej pożyteczny, iż wytwarzamy go z odpadów z produkcji tartacznej i stolarskiej, gdzie przecież każdego dnia powstają ogromne wręcz ilości trocin i wiórów, dla których dotychczas nie mieliśmy żadnego zagospodarowania. Obecnie odpady te, można skutecznie przerobić na bardzo dobry jakościowo i przede wszystkim w pełni ekologiczny materiał opałowy, co powinno zachęcić wielu właścicieli tartaków do stworzenia własnych linii technologicznych w tym zakresie.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 24.05.18 || Brak Komentarzy »

Outsourcing usług magazynowania.

07W czasie ostatnich kilku lat, praktycznie w każdej branży pojawił się trend outsourcingu, czyli delegowania wszelkiej maści prac i usług na zewnątrz firmy. Wszystkie kwestie, które nie wymagają stanowczej uwagi przedsiębiorcy, a są niezbędne do prawidłowego działania firmy, można przecież zlecić firmie zewnętrznej i zupełnie się nimi nie zajmować. Tak jest na przykład w przypadku magazynowania wszelkiego rodzaju towarów i produktów. Tutaj bez wątpienia nie trzeba przecież niczego stale pilnować. Towar ma być zmagazynowany i odpowiednio dostarczony na czas do odbiorów, co można raz ustalić i całkowicie o tym zapomnieć. Zobaczmy zatem, jak działa współczesny outsourcing usług magazynowania towarów, przez zewnętrzne firmy.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 03.01.18 || Brak Komentarzy »

Spiny klejowe w przemyśle

uvaspotW ostatnich latach w wielu branżach przemysłowych, szczególnie w tych najbardziej precyzyjnych, wykorzystywane są połączenia klejowe. Chodzi tutaj jednak o specyficzną formę tych połączeń, wykonywanych przy pomocy klejów utwardzanych światłem UV. Tego typu spoiny w zależności od materiałów i zastosowanego kleju będą charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami odporności mechanicznej czy też chemicznej, jak również wysokim poziomem trwałości. Przyjrzyjmy się jednak tej technologii nieco bliżej, aby przekonać się, czy rzeczywiście jej zastosowanie w przemyśle będzie tak bardzo korzystne.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 03.01.18 || Brak Komentarzy »

Czystość atmosfery w procesie lakierniczym.

Filtr_kieszeniowyWewnętrzna czystość w warsztatach lakierniczych będzie odgrywać niesamowicie istotną rolę w kwestii jakości osiąganych efektów pracy w procesie lakierniczym. Przede wszystkim chodzić tutaj będzie o kwestie związane z czystością powietrza, które nie tylko wykorzystywane jest do napędzania pistoletów lakierniczych, ale także znajduje się cały czas bezpośrednio w sąsiedztwie strefy roboczej w warsztacie. Im więcej zanieczyszczeń w powietrzu, tym niestety większy poziom ryzyka, że w toku realizacji pracy zanieczyszczenia przedostaną się do strumienia lakieru pod ciśnieniem i mieszając się z farbą będą osiadać na lakierowanej powierzchni, co przekładać się będzie zarówno na obniżenie estetyki powierzchni, jak i jej wytrzymałości i ogólnych parametrów technicznych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 02.12.17 || Brak Komentarzy »

Ekologiczne materiały opałowe – brykiet z trocin.

brykiet-drzewnyW ciągu ostatnich kilku lat, możemy zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania ekologicznymi materiałami opałowymi, co jest wynikiem zarówno nowych regulacji prawnych w tym zakresie, jak również zwiększonej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ludzie zauważają, iż smog pokrywający nasze ulice od samego rozpoczęcia sezonu grzewczego, staje się coraz poważniejszym problemem, wobec czego też, systematycznie decydują się na inwestycje w ekologiczne systemy grzewcze, czyli wszelkiego rodzaju kotły na ekogroszek, pellet, czy też nawet w pompy ciepła, które w połączeniu z piecami kominkowymi opalanymi brykietem drzewnym zapewniają bardzo dobre warunki ogrzewania naszych domów jednorodzinnych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 31.08.17 || Brak Komentarzy »

Odwadnianie i nawadnianie.

uniqapompaWszelkiego rodzaju pompy zatapialne będą wykorzystywane zarówno w kwestii odwadniania w przemyśle budowlanym, jak również w przypadkach nawadniania w rolnictwie. Przede wszystkim jednak, w każdym z tych przypadków, pompa zatapialna powinna być precyzyjnie dopasowana do konkretnego zastosowania, głównie pod względem wydajności oraz uzyskiwanego ciśnienia roboczego. Przyjrzyjmy się jednak kwestii zastosowania pomp zatapialnych w obydwu tych branżach i sprawdźmy, jakie powinny dla poszczególnych przypadkach spełniać wymagania.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.06.17 || Brak Komentarzy »

Efektywność eksploatacji kabiny lakierniczej.

kabina lakiernicza kabiny lakiernicze betaWśród wszystkich elementów wywierających zdecydowanie najistotniejszy wpływ na kwestie związane z jakością pracy w warsztatach lakierniczych, do zdecydowanie najważniejszych należy tutaj bez wątpienia zaliczyć kwestie związane z utrzymaniem czystości atmosfery w obszarze roboczym. Chodzi tutaj o to, aby nie dopuścić do mieszania się strumienia roboczego farby z unoszącymi się w powietrzu zanieczyszczeniami lotnymi, bowiem będzie to wpływać na pogorszenie się estetyki wykonywanych powłok lakierniczych, jak również na znaczne pogorszenie się jej parametrów technicznych, takich jak wytrzymałość i trwałość. Zobaczmy w takim razie, jakie rozwiązania można będzie zastosować, aby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 02.04.17 || Brak Komentarzy »

Utrzymanie sprzętu gastronomicznego w dobrym stanie technicznym.

Professional kitchen in modern buildingSprzęt gastronomiczny odgrywa w każdym lokalu gastronomicznym wyjątkowo istotną rolę. Przede wszystkim, należy zdać sobie sprawę z tego, iż bez dobrej jakości wyposażenia gastronomicznego, niestety żadna restauracja nie będzie w stanie utrzymać się na rynku. Wynika to głównie z faktu tego, iż nawet najlepsza kadra, najlepiej doświadczonych i prawidłowo opłacanych pracowników, samymi rękami nie będzie w stanie przygotować wszystkiego. Dlatego też, nie tylko chodzi tutaj o to, aby zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt gastronomiczny zgodny z profilem danego lokalu, ale także o to, aby utrzymać ten sprzęt w dobrym stanie technicznym, pozwalającym na jego bezproblemową codzienną eksploatację.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 27.02.17 || Brak Komentarzy »

Filtrowanie powietrza w pomieszczeniach lakierniczych.

vittov600Jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia prac lakierniczych, jest zagwarantowanie wysokiego poziomu oczyszczenia atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierni. Wynika to z konieczności odizolowania wszelkich zanieczyszczeń lotnych, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na proces lakierniczy, poprzez mieszanie się ze strumieniem mgiełki lakierniczej i osiadanie na powłokach lakierowanych. W tym celu należy maksymalnie odfiltrować wnętrze pomieszczenia z wszelkich zanieczyszczeń, poprzez zastosowanie złożonych systemów filtracyjnych. Zobaczmy jak wygląda typowy system filtracji powietrza w lakierniach przemysłowych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 31.01.17 || Brak Komentarzy »

Filtracja powietrza w pomieszczeniach lakierniczych.

filtr_kieszeniowyJakość realizowanych prac lakierniczych w lakierniach przemysłowych zależna jest od wielu czynników, przy czym zdecydowanie najważniejsze będzie zapewnienie sobie odpowiednio wysokiego poziomu oczyszczania powietrza we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych. Jest to bardzo istotny czynnik, który w dużym zakresie przekłada się na jakość wykonywanych prac lakierniczych, toteż warto temu zagadnieniu poświęcić nieco więcej uwagi. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób można będzie efektywnie wpływać na osiąganie wysokiego poziomy jakości realizowanych prac lakierniczych poprzez staranne oczyszczenie atmosfery panującej we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 03.01.17 || Brak Komentarzy »