Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego a korzyści z tego tytułu płynące.

zwierząt-klacz-koniaGospodarstwa rolne są w bardzo dużym zakresie narażone na działanie sił przyrody, które mogą przyczynić się do zniszczenia całych wręcz upraw rolnych, wobec czego warto tutaj pamiętać o ubezpieczeniach rolniczych. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie mniejszych gospodarstw, bowiem te większe o powierzchni areałów uprawnych powyżej 1 ha, objęte są Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która na tego typu gospodarstwa nakłada obowiązek wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeniowych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 30.11.17 || Brak Komentarzy »

Bezpieczne w eksploatacji gniazdka elektryczne.

gniazda Simon ClassicJedną ze zdecydowanie najważniejszych kwestii w zakresie eksploatacji elektryczności w naszych domach jest rzecz jasna poczucie bezpieczeństwa. Musimy przecież mieć świadomość tego, jakie zagrożenia niesie za sobą użytkowanie prądu elektrycznego, i jak zabezpieczyć się przed każdym z nich. Prawidłowe wykorzystanie wszystkich dostępnych zabezpieczeń będzie pozwalać nam osiągać wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej kwestii bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej w naszych domach oraz sprawdźmy, jak sobie takowy wysoki poziom bezpieczeństwa zagwarantować.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 30.11.17 || Brak Komentarzy »