Profesjonalne zastosowanie agregatów pompowych.

agregaty pompowe Prowadzenie wszelkiego rodzaju prac budowlanych w terenie podmokłym, wymaga od przedsiębiorców budowlanych wcześniejszego osuszenia terenu, zaś w niektórych okolicznościach nawet obniżenia poziomu wód gruntowych o tyle o ile to możliwe. W tym celu stosowane są nowoczesne instalacje igłofiltrowe, dzięki którym można dość skutecznie obniżyć poziom wód gruntowych do wysokości prowadzenia prac, aczkolwiek w tym celu koniecznie trzeba przede wszystkim umiejętnie zainstalować igłofiltry oraz połączyć je z agregatem pompowym do igłofiltrów poprzez specjalny kolektor ssący.
Aby jednak poprawnie zainstalować igłofiltry, należy najpierw określić poziom do którego chcemy obniżyć wody gruntowe, zaś igłofiltry poprzez wpłukiwanie wprowadzić do gleby w rozstawie około 2m, na głębokości co najmniej jednego metra poniżej zaplanowanego poziomu prowadzenia prac. Tego rodzaju zastosowanie igłofiltrów do osuszenia wykopów, jest zdecydowanie najczęściej spotykanym, aczkolwiek można się także spotkać z innymi wariantami wykorzystania instalacji igłofiltrowych. Czasami w połączeniu z igłofiltrami, koniecznie trzeba będzie zastosować agregaty pompowe bardzo wysokiego podnoszenia, wobec czego, trzeba także określić tutaj wysokość na jaka odpompowywana woda ma być następnie podniesiona w celu przetransportowania jej na bezpieczną odległość od wykopów.
Na chwilę obecną tego rodzaju instalacje są stosunkowo kosztowne, wobec czego, bardzo często są one wynajmowane, co stosunkowo wyraźnie jest w stanie obniżyć koszty odwodnienia. Można nawet powiedzieć, iż wynajem pomp o wydajności 800 m3/godz. jest obecnie coraz bardziej popularny, a przez to też, jest to technologia stosowana coraz częściej, przez wzgląd na łatwość dostępu do nowoczesnych urządzeń.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 27.02.13. || Tagi:, , , ||

Comments are closed.