Polisy ubezpieczeniowe dla rolników

zielona łąkaW ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o nowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych dla rolników, aczkolwiek odpowiednia ustawa precyzująca niektóre aspekty tego elementu weszła w życie już w roku 2003, określając którzy z rolników będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, a którzy ewentualne ubezpieczenie będą mogli wykupić całkowicie dobrowolnie. Jako że w dalszym ciągu mamy tutaj dość spore braki wiedzy, warto przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim kwestiom związanym z ubezpieczeniem rolników oraz dowiedzieć się w jaki sposób ma to wszystko działać. Kto będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem a kto nie.

Ubezpieczenia obowiązkowe.

Jeśli chodzi o kwestię ubezpieczeń obowiązkowych, to będzie to tylko i wyłącznie ubezpieczenie OC dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej jednego hektara. W takich przypadkach rolnik będzie musiał obowiązkowo znaleźć odpowiednią ubezpieczalnię i raz w roku uiścić terminowo opłatę na rzecz składki ubezpieczeniowej. Jest to jednak bardzo pożyteczny przymus, bowiem w tym przypadku, wszystkie ewentualne wypadki do których dojdzie w trakcie prowadzenia działań związanych z pracą w gospodarstwie, w których poszkodowane będą osoby trzecie, będą podlegały pod ubezpieczenie, wobec czego naprawianie szkód powstałych w wyniku tychże wypadków będzie realizowane z pieniędzy ubezpieczalni a nie rolnika. Ubezpieczenie będzie także obejmować wszystkich członków rodziny ubezpieczonego, pracujących w danym gospodarstwie, oraz zatrudnianych na stałe i dorywczo pracowników. Jest to więc bardzo dobra forma zabezpieczenia rolnika, przed dodatkowymi kosztami w sytuacjach przypadkowych do których zawsze może dojść, choćby nie wiadomo jak wielkie przedsiębrano środki ostrożności. Jednym słowem obowiązkowe OC rolników jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu nikt nie pozostanie bez naprawienia wyrządzonej przez rolnika lub w jego imieniu szkody.

Pozostałe ubezpieczenia dobrowolne.

Będąc przy ubezpieczeniach rolniczych warto tutaj także wspomnieć o odpowiednim ubezpieczeniu całego gospodarstwa, czyli wszystkich maszyn i zabudowań od nieszczęśliwych wypadków. Dzięki takiemu ubezpieczeniu, w sytuacjach trudnych, kiedy nasze gospodarstwo zostanie doszczętnie strawione na przykład przez ogień, bądź też zostanie zniszczone w wyniku ulewnych deszczy, gradobić, a nawet powodzi, zawsze można będzie liczyć na stosowane odszkodowanie, które zapewni nam lżejsze podejście w kwestii naprawiania szkód wyrządzonych przez żywioł.

Ubezpieczenia ogólnie

Jednym słowem warto tutaj uwzględniać w rocznym budżecie rolniczym odpowiednie kwoty na opłaty ubezpieczeń różnego rodzaju, dzięki czemu możliwe będzie sprawne naprawianie szkód powstałych w wyniku prowadzenia działalności, jak również zabezpieczenie się przed różnymi zdarzeniami losowymi, w wyniku których można stracić nawet dość sporo w postaci dobytku i zabudowy gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji na tronie: mojapolisa.net.pl

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 04.01.14. || Tagi:, , ||

Comments are closed.