Czystość atmosfery w procesie lakierniczym.

Filtr_kieszeniowyWewnętrzna czystość w warsztatach lakierniczych będzie odgrywać niesamowicie istotną rolę w kwestii jakości osiąganych efektów pracy w procesie lakierniczym. Przede wszystkim chodzić tutaj będzie o kwestie związane z czystością powietrza, które nie tylko wykorzystywane jest do napędzania pistoletów lakierniczych, ale także znajduje się cały czas bezpośrednio w sąsiedztwie strefy roboczej w warsztacie. Im więcej zanieczyszczeń w powietrzu, tym niestety większy poziom ryzyka, że w toku realizacji pracy zanieczyszczenia przedostaną się do strumienia lakieru pod ciśnieniem i mieszając się z farbą będą osiadać na lakierowanej powierzchni, co przekładać się będzie zarówno na obniżenie estetyki powierzchni, jak i jej wytrzymałości i ogólnych parametrów technicznych.

Centrala wentylacyjna i oczyszczanie powietrza.

Podstawowym narzędziem w walce z zanieczyszczeniami powietrza, mogącymi wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac będzie centrala nawiewno wywiewna z odpowiednią filtracją powietrza. Tutaj najczęściej wykorzystywany będzie dobrany filtr kieszeniowy montowany na wlocie powietrza, którego zadaniem będzie skuteczne przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Musimy przecież pamiętać, iż powietrze atmosferyczne pełne jest zanieczyszczeń zewnętrznych, które należy skutecznie odseparować od powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń warsztatu lakierniczego. Oczywiście nigdy nie uda nam się odfiltrować 100% tych zanieczyszczeń, toteż niezbędne będzie zastosowanie dodatkowych systemów filtracji wewnętrznej, które będą przechwytywać pozostałe zanieczyszczenia, jak i pył oraz kurz powstające systematycznie wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. W celu dodatkowego podniesienia jakości realizacji prac lakierniczych warto pokusić się o instalację wewnętrznej kabiny lakierniczej, która będzie skutecznie odseparowana od otoczenia, a dodatkowo wyposażona w jeszcze jeden system filtracji powietrza.

Kabina lakiernicza i jej eksploatacja.

Kabina lakiernicza z reguły będzie wyposażona w własny system nawiewno wywiewny z odpowiednimi filtrami, dzięki czemu, pozostałe jeszcze wewnątrz pomieszczeń warsztatu zanieczyszczenia mogą być jeszcze precyzyjniej odfiltrowane celem zagwarantowania sobie wyjątkowo dobrych warunków do realizacji procesu lakierniczego. Bardzo ważnym będzie tutaj także wewnętrzne filtrowanie zanieczyszczeń osadowych. W tym celu trzeba będzie zainwestować w dodatkowy filtr podłogowy do kabiny lakierniczej, który pozbędzie się zanieczyszczeń osadowych, nie zebranych przez system wentylacji. Można tutaj więc całkiem śmiało powiedzieć, iż w zdecydowanej większości przypadków będziemy mieć do czynienia z dość pokaźnymi inwestycjami w wyposażenie warsztatu, niemniej jednak bez tego typu inwestycji, jakość realizowanych prac lakierniczych będzie pozostawiać wiele do życzenia. Są to więc inwestycje jak najbardziej niezbędne w celu osiągnięcia dobrych warunków do realizacji prac lakierniczych.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 02.12.17. || Tagi:, , , , , ||

Comments are closed.