Dorosłe Dzieci Alkoholików, kim są, terapia dla osób z syndromem dda

terapia DDANadużywanie alkoholu to nadal bardzo aktualny problem społeczny w naszym kraju. Uzależnienie dotyka różnych grup społecznych. Alkoholikiem może być każdy, ale co z osobami, które żyją z alkoholikiem? Jak wiemy, przez alkohol nie cierpi tylko sam alkoholik, ale także jego najbliższa rodzina, żona oraz dzieci, które niejednokrotnie mają problemy w życiu dorosłym, przez ciągły stres i wypaczony pogląd na świat, a także i na samych siebie. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym, poważnie zaburza i uniemożliwia harmonijny rozwój, chaos, który panuje w domu powoduje cierpienie, nie ma też spójnych norm i wartości. DDA, to niewidoczne dla społeczeństwa ofiary alkoholizmu.

Syndrom DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików, bo tak nazywa się koncept, który określa ludzi, którzy doświadczają przykrych konsekwencji wychowania w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym nie jest jednostką chorobową ani też zaburzeniem, jednakże powstał z myślą o osobach, które wychowały się w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym. Część osób, która doświadczyła życia z rodzicem alkoholikiem, ma problemy w życiu dorosłym, które mają powiązanie z tym, czego doświadczyli w życiu dziecięcym. Objawami syndromu DDA są między innymi: problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie wartości, wypieranie krzywdy powstałej w dzieciństwie, lęk przed bliskością, skrytość, samotność, zalegające uczucie złości, wstydu, poczucia winy. Dorosłe dziecko alkoholików często ma problemy z nawiązywaniem relacji, budowaniem stabilnych związków, często wiążą się z alkoholikami, lub sami popadają w alkoholizm. Syndrom DDA może także prowadzić do bardziej poważnych problemów psychologicznych, takich jak depresje, zaburzenia odżywiania, lęki lub inne uzależnienia.

Terapia DDA

Nie wszystkie dzieci, które miały traumatyczne dzieciństwo potrzebują terapii. Dzieje się tak dlatego, że ludzie różnią się między sobą cechami charakteru, predyspozycjami. Bardzo kluczową kwestią jest również środowisko, w którym żyje dziecko, kontakt z innymi daje choć trochę projekcje na to, jak wygląda normalny świat. Niestety, nie wszyscy mają na tyle szczęścia. Niektóre sytuacje w domu są znacznie trudniejsze od innych, czasem dochodzi przemoc fizyczna i psychiczna, a więc poziom stresu może być również większy. Dla osób, które zmagają się z syndromem DDA, istnieją terapie, które mogą pozwolić przepracować uczucia z dzieciństwa, nazwać je i uporządkować, pomóc dostrzec, że problemy, z którymi człowiek zmaga się teraz, mają swój początek w dzieciństwie. Terapia DDA pomaga także zdjąć winę, którą nadal człowiek odczuwa. Pozwala zrozumieć, że to nie wina dziecka, a także pomaga odczuć radość z życia. Taka terapia DDA może odbywać się grupowo, a także indywidualnie, w zależności od tego, która opcja jest bardziej wskazana w leczeniu konkretnej osoby. Na zajęciach grupowych, człowiek z syndromem dorosłego dziecka alkoholika może spotkać innych, którzy przeżyli podobne doświadczenia, co może dać poczucie wspólnoty, otworzenie się na innych, pokonanie wstydu. Atutem takiej terapii jest również to, że uczestnicy często nawiązują nowe znajomości i kontynuują je po zakończeniu terapii. Terapia indywidualna w przypadku DDA pozwala z kolei nawiązać więź z terapeutą, dając możliwość na dogłębne poruszenie problemu, odnalezienie stłumionych emocji, i uwolnienie ich.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 22.06.18. || Tagi:, , , , ||

Comments are closed.