Profesjonalne geowłókniny i ich zastosowanie.

geowłókniny typu TSGeowłókniny, jako materiały geosyntetyczne, występują w bardzo wielu odmianach, różniących się od siebie zarówno konstrukcją technologiczną, jak i zastosowaniem. Warto jednak wiedzieć, iż geowłókniny to przede wszystkim grupa geosyntetyków, stosowanych głównie do stabilizacji warstw gruntu. Charakteryzują się także dobrymi właściwościami filtracyjnymi. Ogólnie rzecz biorąc, znajdziemy kilka podstawowych typów geowłóknin, które znajdują regularnie swoje zastosowanie we współczesnym budownictwie. Warto sobie powiedzieć o nich nieco więcej, aby mieć podstawowe rozeznanie w zakresie zastosowania poszczególnych typów geowłóknin.

Podstawowe rodzaje geowłóknin oraz ich zastosowanie.

Jak już wspomnieliśmy, geowłókniny będziemy dzielić na kilka różnych rodzajów, z czego każdy będzie mieć odmienną budowę i przeznaczenie. Warto o tym pamiętać, bowiem dobrze dobrana geowłóknina do danego zastosowania będzie zapewniać zwiększenie trwałości konstrukcji i jej odporności na działanie czynników mechanicznych, jak również atmosferycznych. Na chwilę obecną najpopularniejszymi typami, stosowanych w budownictwem geowłóknin są:

  • geowłóknina typu TS – stosowana głównie w wykańczaniu obejścia domów jednorodzinna. Sprawdza się idealnie jako stabilizacja podbudowy pod warstwami brukowanych podjazdów garażowych czy też tarasów. Wykorzystywana także jako warstwa zabezpieczenia folii w oczkach wodnych czy też basenach. Sprawdza się także przy realizacji warstw drenujących.
  • Geowłókniny ochronne P – wykonane z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. Wykorzystywane jako ochrona geomembran w budowie wszelkiego typu składowisk odpadów, budowie tuneli czy też zbiorników wodnych.
  • Geowłóknina filtracyjna F – dwuwarstwowe materiały geosyntetyczne, z mechanicznie wzmacnianych warstw geowłókniny z włókien ciągłych, polipropylenowych. Jedna z warstw jest tutaj filtrem a druga będzie jego warstwą ochronną i zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowana do zabezpieczania brzegów rzek, jezior, w toku odzyskiwania lądu, jak również do budowy wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wodnych.
  • Geowłókniny PES – to geowłókniny poliestrowe, z płaskich włókien poliestrowych łączonych ze sobą poprzez igłowanie, przeszywanie lub kalandrowanie. Stosowane w systemach drenażowych i odwadniających. Wykorzystywane także do budowy ścieżek, dróg publicznych, parkingów, podjazdów garażowych, wysypisk, budowy wałów przeciwpowodziowych.
  • Geowłóknina PGM14 – mechanicznie wzmacniania z ciągłych włókien polipropylenowych. Stosowana głównie do napraw nawierzchni bitumicznej. Zapewnia opóźnienie spękań w naprawionej nawierzchni, zapewnia uszczelnienie, redukuje naprężenia, oraz gwarantuje dobre połączenie sąsiadujących ze sobą warstw nawierzchni bitumicznej.

Mamy tutaj więc kilka typów geowłóknin stosowanych powszechnie w branży budowlanej. Ogólnie, ich wykorzystanie będzie wyraźnie podnosić trwałość oraz odporność realizowanych konstrukcji na uszkodzenia mechaniczne powstające wskutek naprężeń eksploatacyjnych. Są to więc bardzo dobre materiały.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 01.04.19. || Tagi:, ||

Comments are closed.