Profesjonalne instalacje elektryczne dla przemysłu.

kompensacja mocy biernejWymagania w stosunku do przemysłowych instalacji elektrycznych, są o wiele wyższe, niż w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Tutaj z reguły będziemy mieć o wiele większe zapotrzebowanie na moc prądu elektrycznego. Sama instalacja wewnętrzna będzie także musiała być przygotowana na utrzymanie dużego poboru mocy przez wewnętrzne odbiorniki. Przykładem mogą tutaj być instalacje elektryczne w lokalach gastronomicznych. Będą one musiały być tak zaprojektowane, aby bezproblemowo wytrzymać duże obciążenia generowane przez wyposażenie gastronomiczne. Wszelkiego rodzaju piece, palniki, grille, lodówki, chłodziarki czy też zamrażarki pobierają razem stosunkowo sporo mocy, co będzie znacznym obciążeniem dla instalacji.

Projekt instalacji elektrycznej w lokalu gastronomicznym.

Aby instalacje elektryczne Skoczów mogły być prawidłowo i bezpiecznie eksploatowane, trzeba będzie je w pierwszej kolejności zaprojektować. Tutaj należy przygotować najpierw odpowiedni plan, określający zapotrzebowanie na moc elektryczną. Należy wyszczególnić urządzenia, z jakich będziemy korzystać, oraz znać ich pobór prądu elektrycznego. Można także określić częstotliwość ich eksploatacji. Niezależnie od tego, instalacje elektryczne w tym przypadku powinny uwzględniać wytrzymałości na szczytowy pobór prądu, czyli sytuacje, kiedy wszystkie odbiorniki pracują na pełnych obrotach. Takie przypadki raczej się nie zdarzają, jednakże ze względów bezpieczeństwa instalacji, właśnie w taki sposób należy je planować. Potem wystarczy już określić przekrój zastosowanych przewodów, moc bezpieczników, typ wyłączników różnicowo-prądowych, oraz wybrać wszystkie gniazdka i łączniki elektryczne. Pozostanie jedynie przeprowadzenie zgodnego z projektem instalacji, jej montażu.

Prawidłowy montaż instalacji elektrycznej w lokalu gastronomicznym.

Oczywiście montaż instalacji elektrycznej zawsze powinien być przeprowadzany przez osobę do tego uprawnioną. W tym przypadku będzie to profesjonalny elektryk, z doświadczeniem i niezbędną wiedzą, co powinno być podparte posiadaniem przez niego uprawnień SEP, na konkretny typ wykonywanych instalacji. Będzie to w pewnym sensie gwarantować, iż instalacja będzie wykonana zgodnie z projektem, oraz obowiązującymi aktualnie normami w tym zakresie. To z kolei zagwarantuje nam wysoki poziom bezpieczeństwa i prawidłowości pracy całej instalacji. Oczywiście będzie to dla nas gwarancją nie tylko bezpieczeństwa naszego, ale także bezpieczeństwa posiadanego sprzętu gastronomicznego. Dobrze wykonana instalacja, zagwarantuje brak zwarć i przepięć, co przekładać się będzie na możliwość znacznego wydłużenia okresu bezawaryjnej pracy urządzeń gastronomicznych. Jednym słowem warto tutaj dołożyć wszelkich starań do tego, aby nasza instalacja była wykonana zgodnie z normami i regulacjami prawnymi. Jest to bowiem klucz do osiągnięcia efektywności i wydajności pracy całego lokalu gastronomicznego.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 01.05.19. || Tagi:, , , , ||

Comments are closed.