Prawidłowa realizacja prac lakierniczych.

2_SepaPaintAby możliwe było prawidłowe realizowanie wszelkiego rodzaju prac lakierniczych, koniecznością jest zadbanie o utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości wewnętrznej atmosfery w warsztacie. Po pierwsze wpływać to będzie na komfort pracy, a po drugie, zabezpieczy proces lakierniczy przed niepotrzebnymi zabrudzeniami, które znacznie ograniczają jakość realizowanych prac. W tym celu wykorzystywane będą filtry kieszeniowe przechwytujące zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego na systemie wentylacyjnym. Jak również filtry podłogowe, ścienne i sufitowe, odpowiedzialne za przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego.

System wentylacji i filtracja powietrza.

Jak już wspomnieliśmy, elementem niezbędnym w warsztacie będzie przede wszystkim system wentylacji z filtracja powietrza. Jego wdrożenie przede wszystkim przyczyni się do podniesienia poziomu komfortu dla pracowników. Poza tym, zapewni czystość atmosfery roboczej, co jest wymagane dla osiągnięcia wysokiego poziomu jakości realizowania prac lakierniczych. Oczywiście niezbędne będzie tutaj aby w kanale nawiewnym znalazł się profesjonalny filtr kieszeniowy dla lakiernictwa. Będzie on odpowiedzialny za przechwytywanie wszystkich zewnętrznych zanieczyszczeń, które mogłyby się przedostać do wnętrza warsztatu. Musimy bowiem pamiętać, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia, które przedostaną się bezpośrednio do strefy nakładania lakieru, będą negatywnie wpływać na przebieg całego procesu. Przechwycenie ich będzie wobec tego zapewniać dobre warunki do przebiegu procesu lakierniczego. Dzięki temu jakość realizowanych prac lakierniczych będzie stać na wyjątkowo wysokim poziomie. Co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Wewnętrzna filtracja zanieczyszczeń.

Niezależnie od wydajności i sprawności systemu wentylacji i jego filtracji, do wnętrza warsztatu zawsze będą przedostawać się jakieś zanieczyszczenia. Poza tym, wewnątrz pomieszczeń warsztatowych także wytwarza się dużo zabrudzeń, które następnie unoszone są w powietrze poprzez przemieszczających się pracowników. W tym przypadku idealnym rozwiązaniem będą dodatkowe lakiernicze filtry podłogowe, ścienne i sufitowe. Będą one przechwytywać osiadające zanieczyszczenia i wiązać w swojej wewnętrznej strukturze. Dzięki temu nie będą się one cały czas unosić i przedostawać bezpośrednio do strefy nakładania lakieru.

Podsumowanie

Podjęcie powyższych działań, inwestycje w system nawiewno-wywiewny z filtracją, oraz założenie filtrów podłogowych, sufitowych oraz naściennych, będzie skutkować podniesieniem poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych. Dzięki temu też, warsztat będzie mógł liczyć na o wiele lepszy i szerszy zbyt swoich usług, co w tym przypadku jest kwestią wręcz kluczową.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 01.07.19. || Tagi:, ||

Comments are closed.