Efektywna praca warsztatu lakierniczego.

Filtr_kieszeniowyRealizacja wszelkiego rodzaju prac lakierniczych, wymaga przede wszystkim odpowiedniego przygotowania infrastruktury warsztatowej. Kluczową kwestią jest tutaj zadbanie o należytą filtrację powietrza, doprowadzanego do wnętrz a pomieszczeń warsztatowych. Chodzi o to, aby w przestrzeni roboczej, w powietrzu znajdywało się jak najmniej zanieczyszczeń. Będą one bowiem wywierać szalenie negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Wobec tego też, koniecznością jest zadbanie o prawidłową filtrację powietrza dostarczanego z zewnątrz, jak również o utrzymanie wysokiego poziomu czystości powietrza wewnątrz. Osiągnąć to można poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji tak zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Filtracja zewnętrzna.

W pierwszej kolejności, trzeba będzie zająć się filtracja powietrza dostarczanego do warsztatu z zewnętrz. Jak dobrze wiemy, powietrze atmosferyczne, w dużej mierze składa się z lotnych zanieczyszczeń. Wszelkiego rodzaju pyły, kurz, drobne części materii organicznej. To wszystko zanieczyszczenia, które musimy wychwycić na etapie tłoczenia powierza do warsztatu lakierniczego. W tym celu stosowane są odpowiednie filtry kieszeniowe, montowane na kanałach wlotowych powietrza systemu wentylacji. Oczywiście takie filtry kieszeniowe nie będą w stanie wychwycić 100% zanieczyszczeń lotnych, jednakże spora ich część z całą pewnością przechwycą. Pozostałymi zaś zanieczyszczeniami zajmiemy się w późniejszym terminie, na etapie filtracji wewnętrznej. Tutaj warto jeszcze pamiętać o tym, iż aby system filtracji działał prawidłowo, należy regularnie wymieniać filtry kieszeniowe w wentylacji, aby nie doprowadzić do ich zabrudzenia. W takim bowiem przypadku, cały system wentylacji przestanie prawidłowo pracować, a do wnętrza zacznie się przedostawać jeszcze większa ilość zanieczyszczeń.

Filtracja wewnętrzna.

Jak już wspomnieliśmy, zewnętrzny system filtracji oparty o filtry kieszeniowe, będzie zapewniać całkiem dobry poziom oczyszczenia powietrza, aczkolwiek trzeba liczyć się z tym, iż nie usunie on 100 % zanieczyszczeń, a tym bardziej nie będzie dbać o usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. Tutaj trzeba będzie zastosować odpowiedniej klasy lakiernicze filtry podłogowe, ścienne oraz sufitowe. Są to filtry osadowe, które wchłaniają zanieczyszczenia osiadające na ich płaszczyźnie. W zasadzie będą one w stanie poradzić sobie z większością zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. Tutaj zaś mamy do czynienia przede wszystkim z kurzem i pyłem pojawiającym się wszędzie, a podnoszonym do góry poprzez przemieszczających się po obiekcie pracowników. Odpowiednio dobrane lakiernicze filtry podłogowe, będą w stanie usunąć pozostające wewnątrz zanieczyszczenia i zapewnić maksymalny poziom czystości w strefie bezpośredniego nakładania lakieru, co przyczynia się do osiągania wysokiego poziomu jakości realizowanych prac.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 30.08.19. || Tagi:, ||

Comments are closed.