Dobór pompy do instalacji igłofiltrowych.

instalowanie1Jednym ze zdecydowanie najbardziej istotnych elementów instalacji igłofiltrowej jest zastosowany w niej agregat pompowy. To od niego zależeć będzie ostateczna wydajność obniżania poziomu wody gruntowej w terenie podmokłym, toteż prawidłowy dobór pompy będzie tutaj istotnym elementem realizacji osuszania terenów objętych robotami budowlanymi. Warto także podkreślić, iż pompa powinna być dobrana w stosunku do ilości i średnicy obsługiwanych igłofiltrów, aby cała instalacja mogła pracować z maksymalną wydajnością. Nawet pompy dla małych instalacji igłofiltrowych powinny być bardzo precyzyjnie dopasowane, aby ogólnie instalacja mogła pracować na swoim nominalnym poziomie wydajności.

Pompy dla małych instalacji igłofiltrowych.

Bardzo często w toku realizacji różnorodnych prac, będą zdarzać się sytuacje, kiedy wymagana będzie praca małych instalacji igłofiltrowych. Mamy tutaj na myśli instalacje składające się z 10-15 igłofiltrów. W takich sytuacjach nie warto wykorzystywać klasycznych agregatów do igłofiltrów, które dostosowane są do obsługi całego rzędu 50 igłofiltrów. W takich okolicznościach wystarczające będą o wiele mniejsze pompy, które poradzą sobie z taką ilością.

W większości przypadków, zapotrzebowanie na pracę małych instalacji będą wykazywać jednostki komunalne i służby miejskie, podczas realizacji różnych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury miejskiej. W tym przypadku warto też zwrócić uwagę na mniejsze pompy dla małych instalacji igłofiltrowych, które można nie tylko zakupić na własność, ale także bez problemów wypożyczyć. Jedną z takich pomp może tutaj być angielska pompa typu Selwood Spate 75, napędzana silnikiem spalinowym Yanmar o mocy 3 kW. Charakteryzuje się wydajnością do 30 m3/godz. co w przypadku małej ilości igłofiltrów jest w zupełności wystarczające. Co prawda, w przypadku zakupu takiej pompy, trzeba będzie liczyć się z inwestycja rzędu nawet 30 tys. PLN, niemniej jednak jej posiadanie na wyposażeniu dla wielu firm komunalnych będzie znacznym usprawnieniem realizacji wielu prac związanych z utrzymaniem infrastruktury miejskiej.

Jak dobierać pompy dla małych instalacji igłofiltrowych?

Jeśli weźmiemy pod uwagę małe instalacje igłofiltrowe, składające z maksymalnie 15 igłofiltrów, można będzie wyszczególnić podstawowe kryteria, które powinna spełniać pompa, aby jej zastosowanie przynosiło zakładane efekty. Najważniejsze z nich przedstawiać się będą następująco:

  • Wydajność pompy powinna być utrzymana w przedziale 20-30 m3/godz.
  • Wysokość podnoszenia powinna utrzymywać się na poziomie 15-18 m.
  • Pompa powinna umożliwiać wytworzenie podciśnienia
  • Powinna pozwalać na stosunkowo nieograniczoną pracę na sucho.

Pompy spełniające powyższe kryteria, będą sprawdzać się w pracy z mniejszymi instalacjami igłofiltrowymi. Toteż nie trzeba tutaj od razu wykładać kilkudziesięciu tysięcy złotych na zakup nowej. Jeśli realizacja prac jest sporadyczna, wystarczającym będzie wynajęcie pompy, spełniającej powyższe wymagania i jej wykorzystanie w danym zakresie robót.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 08.10.19. || Tagi:, ||

Comments are closed.