Wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego.

ubezpieceznie rolniczeProwadzenie gospodarstwa rolnego to przede wszystkim ciężka praca, ale także liczne obowiązki związane z różnorodnymi ustawami państwowymi. Jedną z nich jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Wskazuje ona, iż niektóre gospodarstwa rolne, będą obowiązane do wykupienia ubezpieczeń rolniczych, w celu zabezpieczenia ich przed ewentualnymi skutkami różnych zdarzeń losowych.

Skąd wziął się obowiązek ubezpieczeniowy dla rolników?

Przede wszystkim, wynika to z faktu tego, iż rolnictwo to bardzo ważny i istotny sektor gospodarki krajowej. Bez rolnictwa kraj pogrąży się w biedzie i braku jedzenia, co jest po prostu niedopuszczalne. Dlatego też należy zadbać o to, aby gospodarstwa rolne, mające bardziej realny wpływ na produkcję rolną w kraju były zabezpieczone przed różnymi zdarzeniami, które mogłyby doprowadzić do ich upadku i bankructwa.

Wspomniana przez nas we wstępie ustawa, nakłada więc obowiązek ubezpieczeniowy tylko na większe gospodarstwa, które posiadają areał upraw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 hektar. Jeśli dodatkowo gospodarstwo podlega opodatkowaniu z tytułu podatku rolnego w części lub w całości, to automatycznie spełnia wymagania ustawy. W takich przypadkach rolnik jest obowiązany do wykupienia ubezpieczenia rolnego.

Co ważne, ubezpieczenie musi zostać wykupione w chwili objęcia gospodarstwa we władanie, a więc w momencie jego zakupu, wydzierżawienia lub odziedziczenia. Ubezpieczenie obowiązuje przez rok czasu i może być odnowione po upływie czasu jego trwania. Można jednakże dowolnie po upływie okresu ubezpieczenia zmienić ubezpieczalnię, jeśli rolnik uzna, iż inny ubezpieczyciel zagwarantuje mu lepsze warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Niezbędne polisy do wykupienia.

Każdy z rolników spełniający zapisy wspomnianej ustawy będzie obowiązany wykupić dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Będą to:

  • ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, kiedy w toku prowadzenia działalności rolnej, dojdzie do wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich, wypłata ewentualnego zadośćuczynienia będzie w gestii ubezpieczalni. Polisa obejmuje zarówno rolnika, jak i jego pracowników czy też członków rodziny
  • Ubezpieczenie zabudowań rolniczych – czyli ubezpieczenie budynków gospodarczych od skutków różnych zdarzeń losowych, takich jak: gradobicie, wichury, huragany, podtopienia i powodzie. Co ciekawe, także upadek statku powietrznego. A więc jeśli na stodołę spadnie samolot, to podlegać to będzie ubezpieczeniu. Tutaj wystarczające będzie nawet najtańsze ubezpieczenie budynków rolniczych.

Poza tym dochodzą jeszcze ubezpieczenia pojazdów rolnych, które są obowiązkowe dla wszystkich rolników, oraz ubezpieczenia upraw, które powinni wykupić rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 20.03.20. || Tagi:, , , , , ||

Comments are closed.