Outsourcing usług magazynowania.

07W czasie ostatnich kilku lat, praktycznie w każdej branży pojawił się trend outsourcingu, czyli delegowania wszelkiej maści prac i usług na zewnątrz firmy. Wszystkie kwestie, które nie wymagają stanowczej uwagi przedsiębiorcy, a są niezbędne do prawidłowego działania firmy, można przecież zlecić firmie zewnętrznej i zupełnie się nimi nie zajmować. Tak jest na przykład w przypadku magazynowania wszelkiego rodzaju towarów i produktów. Tutaj bez wątpienia nie trzeba przecież niczego stale pilnować. Towar ma być zmagazynowany i odpowiednio dostarczony na czas do odbiorów, co można raz ustalić i całkowicie o tym zapomnieć. Zobaczmy zatem, jak działa współczesny outsourcing usług magazynowania towarów, przez zewnętrzne firmy.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 03.01.18 || Brak Komentarzy »

Wykorzystanie idei magazynu konsygnacyjnego w praktyce.

02W czasie ostatnich lat, wewnątrz UE, stale pojawiały się zupełnie nowe przepisy prawne, których celem w większości przypadków jest standaryzacja pewnych działań, jak również ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii. Jednym z takich rozwiązań jest na przykład magazyn konsygnacyjny, który stał się bardzo dobrym sposobem na rozłożenie konieczności opłacenia podatku VAT w czasie. Co istotne, jest to tylko opóźnienie konieczności jego odprowadzenia do fiskusa, a nie całkowite odsunięcie. Przedsiębiorcy wykorzystujący magazyny konsygnacyjne nie są w tym przypadku w lepszej sytuacji, choć w pewnych okolicznościach jest ona jednak lepsza.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 29.01.17 || Brak Komentarzy »

Wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego.

02Jednym ze zdecydowanie ciekawszych rozwiązań stworzonych przez ustawodawców Unii Europejskiej jest magazyn konsygnacyjny. Stworzony został z myślą o przedsiębiorcach z terenu UE współpracujących ze sobą, aby mogli oni w efektywny sposób optymalizować koszty prowadzenia działalności. Jest to specyficzna forma magazynu, w którym można przechowywać towary, półprodukty oraz surowce bez konieczności pokrywania kosztów podatku VAT od ich zakupu. Zobaczmy jednak jak to wszystko wygląda w praktyce, i dlaczego magazyn konsygnacyjny jest korzystną formą magazynowania towarów na większą skalę.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 22.12.16 || Brak Komentarzy »

Korzystanie z magazynu konsygnacyjnego.

04Usługa prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, pojawiła się zupełnie niedawno w ofercie większości przedsiębiorstw magazynowo logistycznych. Jest ona skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, pozyskujących duże ilości surowca produkcyjnego od dostawców, prowadzących swoją działalności na ternie UE. Mamy tutaj do czynienia ze specjalna formą magazynowania surowców produkcyjnych, powalającą na optymalizację kosztów prowadzenia działalności. Przede wszystkim pozwala nam na odsunięcie w czasie konieczności opłacenia podatku VAT, od zakupionych surowców produkcyjnych. Zobaczmy zatem, jak to wszystko wygląda w praktyce, i czym w ogóle jest wspomniany magazyn konsygnacyjny.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 29.11.16 || Brak Komentarzy »