Motopompa dla jednostek straży pożarnej.

pompy-powodzioweMotopompy przeznaczone do użytku w jednostkach straży pożarnej powinny charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Ponadto powinny przejść odpowiednie badania oraz uzyskać certyfikat dopuszczenia CNBOP-PIB. Jest to dokument potwierdzający parametry techniczne, wydajność, sprawność oraz trwałość i odporność na pracę w ciągłym stresie. Dzięki takim badaniom, jednostki straży pożarnej mogą mieć pełne zaufanie do wykorzystywanych motopomp. Jest to ważne, bowiem w trakcie akcji gaśniczej, czy też ratunkowej nie może być nawet mowy o problemach z wykorzystywaną motopompą.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 23.12.18 || Brak Komentarzy »

Porównanie procesu odwadniania igłofiltrami z procesem pompowania ścieków.

pompy zatapialne FlygtProcesy technologiczne odwadniania oraz pompowania w gospodarce kanalizacyjnej, pozornie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, niemniej jednak po bliższym przyjrzeniu się i dogłębniejszej analizie, okazuje się, iż jest wręcz przeciwnie. Okazuje się, iż współcześnie, w obydwu tych przypadkach, będziemy mieć do czynienia z nowoczesnymi technologicznie pompami i agregatami pompowymi, aczkolwiek w przypadku odwadniania, pojawiać się będą także nieco bardziej rozbudowane technologie, takie, jak chociażby systemy odwadniania igłofiltrowego. Przyjrzyjmy się wobec tego nieco bliżej tym zagadnieniom, aby przekonać się, jakie faktycznie znajdziemy w nich cechy wspólne i jak to się ma do procesów technologicznych oraz ich wydajności w codziennej pracy.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 26.02.18 || Brak Komentarzy »

Odwadnianie i nawadnianie.

uniqapompaWszelkiego rodzaju pompy zatapialne będą wykorzystywane zarówno w kwestii odwadniania w przemyśle budowlanym, jak również w przypadkach nawadniania w rolnictwie. Przede wszystkim jednak, w każdym z tych przypadków, pompa zatapialna powinna być precyzyjnie dopasowana do konkretnego zastosowania, głównie pod względem wydajności oraz uzyskiwanego ciśnienia roboczego. Przyjrzyjmy się jednak kwestii zastosowania pomp zatapialnych w obydwu tych branżach i sprawdźmy, jakie powinny dla poszczególnych przypadkach spełniać wymagania.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.06.17 || Brak Komentarzy »

Nawadnianie upraw profesjonalnych.

d07Prowadzenie gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą na wysokim poziomie, wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy z zakresu uprawy roślin, ale także pewnego poziomu inwestycji w niezbędne wyposażenie. Jednym z kluczowych elementów tego typu gospodarstw będzie profesjonalne wyposażenie w zakresie nawadniania, dzięki któremu cały proces związany z nawadnianiem będzie można w pełni zautomatyzować. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądać oraz jak podejść do kwestii prawidłowego nawadniania.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.02.17 || Brak Komentarzy »

Zastosowanie instalacji igłofiltrowych.

agregaty-pompowe-do-instalacji-iglofiltrowejJednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie obniżania poziomu wody gruntowej w terenie podmokłym, na którym mają być prowadzone jakiekolwiek prace ziemne, jest zastosowanie odwadniania igłofiltrami. Tego typu działania mają miejsce najczęściej podczas prac związanych z budową nowych lub też renowacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, aczkolwiek także w przypadku budowy dróg i autostrad. Warto tutaj jednakże wiedzieć nieco więcej na temat samej zasady działania instalacji igłofiltrowych i kwestii ich poprawnego wykorzystywania w tego typu realizacjach.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 15.10.16 || Brak Komentarzy »

Pompy zatapialne do zadań specjalnych.

pompy-agitator-ktv2Bardzo często w toku realizacji prac budowlanych, mogą wydarzyć się sytuacje, które będą wymagały zastosowania odpowiednich pomp zatapialnych. Z reguły będzie to miało miejsce w przypadku, kiedy wykopy budowlane, w wyniku opadów atmosferycznych zostaną zalane, co też będzie uniemożliwiać prowadzenie dalszych prac. W takich przypadkach, koniecznością jest natychmiastowe pozbycie się wody deszczowej, wraz z zalegającym na dnie szlamem oraz innymi elementami stałymi, aby możliwe było kontynuowanie realizowanych prac. Do zadań tego rodzaju, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będą odpowiednie pompy z agitatorem, który ułatwia mieszanie wody i zapewnia rozdrabnianie cząstek stałych przed wlotem do pompy. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej tej technologii, na przykładzie nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez firmę Tsurumi.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.02.16 || Brak Komentarzy »

Nowoczesne technologie w odwadnianiu.

kl_wpłukiwanie igłofiltrówOdwadnianie we współczesnym przemyśle budowlanym okazuje się być coraz bardziej nowoczesne i coraz bardziej wymagające od wykonawcy, bowiem trzeba tutaj stosować wyjątkowo skomplikowane technologie, których zastosowanie wymaga stosownej wiedzy oraz umiejętności, które nie są raczej zbytnio popularne. Przede wszystkim jednak, koniecznością będzie tutaj efektywne wykorzystywanie tych nowoczesnych technologii, aby zapewnić sobie wysoki poziom efektywności działań związanych z odwadnianiem w przemyśle budowlanym. Wobec tego też, sprawdźmy, w jaki sposób powinno przebiegać prawidłowo zorganizowane odwadnianie w budownictwie, aby mogło ono przyczynić się do rozwoju całego przedsiębiorstwa budowlanego.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 09.04.15 || Brak Komentarzy »

Nowoczesne technologie odwodnień

pompy zatapialne FlygtTechnologia odwadniania w przemyśle, stale kroczy do przodu, oddając przedsiębiorcom, coraz to nowocześniejsze rozwiązania, zapewniające im jeszcze lepszą i bardziej efektywną realizację wielu usług. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż w tym szczególnym przypadku, poprzez sprawne odwadnianie, możliwe jest przyspieszenie wielu procesów, chociażby w przemyśle wydobywczym, czy też budowlanym, gdzie przecież problem odwadniania pojawia się stosunkowo często. Zobaczmy więc w jaki sposób można będzie zastosować w praktyce nowoczesne rozwiązania technologiczne w każdej z tych dwu gałęzi przemysłu, co z całą pewnością dość wyraźnie wpłynie na poprawę komfortu wykonywania poszczególnych prac przez pracowników.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 05.11.14 || Brak Komentarzy »

Wysokowydajne pompy przemysłowe

kl_agregatW ostatnim czasie coraz częściej w przemyśle swoje zastosowanie znajdują wyjątkowo nowoczesne, wydajne i bezawaryjne pompy do ścieków i szlamu, które przede wszystkim wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, aczkolwiek tego rodzaju urządzenia bardzo często trafiają także do naszych domów. Trzeba przecież pamiętać o tym, iż w tym szczególnym przypadku, koniecznością jest efektywne wykorzystanie urządzenia pompowego w celu osiągnięcia konkretnych efektów, w tym przypadku zaś chodzi przede wszystkim o pompowanie wody silnie zabrudzonej, czyli wszelkich szlamów i ścieków, do czego trzeba wykorzystać odpowiednie modele pomp, które będą odporne na pracę w tak trudnych i skomplikowanych warunkach.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 16.01.14 || Brak Komentarzy »