Motopompa dla jednostek straży pożarnej.

pompy-powodzioweMotopompy przeznaczone do użytku w jednostkach straży pożarnej powinny charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Ponadto powinny przejść odpowiednie badania oraz uzyskać certyfikat dopuszczenia CNBOP-PIB. Jest to dokument potwierdzający parametry techniczne, wydajność, sprawność oraz trwałość i odporność na pracę w ciągłym stresie. Dzięki takim badaniom, jednostki straży pożarnej mogą mieć pełne zaufanie do wykorzystywanych motopomp. Jest to ważne, bowiem w trakcie akcji gaśniczej, czy też ratunkowej nie może być nawet mowy o problemach z wykorzystywaną motopompą.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 23.12.18 || Brak Komentarzy »

Porównanie procesu odwadniania igłofiltrami z procesem pompowania ścieków.

pompy zatapialne FlygtProcesy technologiczne odwadniania oraz pompowania w gospodarce kanalizacyjnej, pozornie nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, niemniej jednak po bliższym przyjrzeniu się i dogłębniejszej analizie, okazuje się, iż jest wręcz przeciwnie. Okazuje się, iż współcześnie, w obydwu tych przypadkach, będziemy mieć do czynienia z nowoczesnymi technologicznie pompami i agregatami pompowymi, aczkolwiek w przypadku odwadniania, pojawiać się będą także nieco bardziej rozbudowane technologie, takie, jak chociażby systemy odwadniania igłofiltrowego. Przyjrzyjmy się wobec tego nieco bliżej tym zagadnieniom, aby przekonać się, jakie faktycznie znajdziemy w nich cechy wspólne i jak to się ma do procesów technologicznych oraz ich wydajności w codziennej pracy.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 26.02.18 || Brak Komentarzy »

Odwadnianie i nawadnianie.

uniqapompaWszelkiego rodzaju pompy zatapialne będą wykorzystywane zarówno w kwestii odwadniania w przemyśle budowlanym, jak również w przypadkach nawadniania w rolnictwie. Przede wszystkim jednak, w każdym z tych przypadków, pompa zatapialna powinna być precyzyjnie dopasowana do konkretnego zastosowania, głównie pod względem wydajności oraz uzyskiwanego ciśnienia roboczego. Przyjrzyjmy się jednak kwestii zastosowania pomp zatapialnych w obydwu tych branżach i sprawdźmy, jakie powinny dla poszczególnych przypadkach spełniać wymagania.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.06.17 || Brak Komentarzy »

Nawadnianie upraw profesjonalnych.

d07Prowadzenie gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą na wysokim poziomie, wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy z zakresu uprawy roślin, ale także pewnego poziomu inwestycji w niezbędne wyposażenie. Jednym z kluczowych elementów tego typu gospodarstw będzie profesjonalne wyposażenie w zakresie nawadniania, dzięki któremu cały proces związany z nawadnianiem będzie można w pełni zautomatyzować. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądać oraz jak podejść do kwestii prawidłowego nawadniania.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 13.02.17 || Brak Komentarzy »