Wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego.

ubezpieceznie rolniczeProwadzenie gospodarstwa rolnego to przede wszystkim ciężka praca, ale także liczne obowiązki związane z różnorodnymi ustawami państwowymi. Jedną z nich jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Wskazuje ona, iż niektóre gospodarstwa rolne, będą obowiązane do wykupienia ubezpieczeń rolniczych, w celu zabezpieczenia ich przed ewentualnymi skutkami różnych zdarzeń losowych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 20.03.20 || Brak Komentarzy »

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego a korzyści z tego tytułu płynące.

zwierząt-klacz-koniaGospodarstwa rolne są w bardzo dużym zakresie narażone na działanie sił przyrody, które mogą przyczynić się do zniszczenia całych wręcz upraw rolnych, wobec czego warto tutaj pamiętać o ubezpieczeniach rolniczych. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie mniejszych gospodarstw, bowiem te większe o powierzchni areałów uprawnych powyżej 1 ha, objęte są Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która na tego typu gospodarstwa nakłada obowiązek wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeniowych.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 30.11.17 || Brak Komentarzy »

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a obowiązek jego ubezpieczenia.

ciagnik-rolniczyWszyscy bardzo dobrze wiemy, jak ważne z punktu widzenia gospodarki całego kraju jest prowadzenie gospodarstw rolnych, które w swoim podstawowym założeniu mają za zadanie dostarczać żywność dla pozostałych mieszkańców. Warto więc tutaj zadbać o to, aby rolnicy zajmujący się tym zacnym procederem, mogli bezpiecznie prowadzić swoją działalność, zapewniając sobie tym samym, prawidłowe podejście do kwestii związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek żywności. Sprawdźmy, jakie narzędzia zostały stworzone w celu zabezpieczenia interesów przeciętnego rolnika, prowadzącego nieduże gospodarstwo rolne.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 24.10.16 || Brak Komentarzy »

Polisy ubezpieczeniowe dla rolników

zielona łąkaW ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o nowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych dla rolników, aczkolwiek odpowiednia ustawa precyzująca niektóre aspekty tego elementu weszła w życie już w roku 2003, określając którzy z rolników będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, a którzy ewentualne ubezpieczenie będą mogli wykupić całkowicie dobrowolnie. Jako że w dalszym ciągu mamy tutaj dość spore braki wiedzy, warto przyjrzeć się nieco bliżej wszystkim kwestiom związanym z ubezpieczeniem rolników oraz dowiedzieć się w jaki sposób ma to wszystko działać. Kto będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem a kto nie.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 04.01.14 || Brak Komentarzy »